Post Office

Eddie Stevens

Za tímto specifickým názvem - Post Office - se ukrývá přesně sehrané duo Eddie Stevens a Daniel Darriba, které s přestávkami natáčelo svou dlouho očekávanou prvotinu The Marylebone Greenwave. Album je pomyslně (odpovídajícím způsobem) i hudebně rozděleno do tří pasáží. Úvod patří zvukovému laborování na hraně acid jazzu, kdy zde o sebe narážejí klasické hudební přístupy s použitím soudobé techniky a samplování. Dawn At Refuge Des Oulettes De Gaube a Ascent Of The Young tak překvapí svými dramatickými zvraty a promyšlenými rytmickými vsuvkami. Tiny Overnight plní funkci hudebního intermezza před prostřední, vokální částí, o ní podrobněji níže. Závěr posléze patří poklidnějším atmosférám a houšti emocí v rovinách ambientu a IDM. Dominantou je čtrnáct minut trvající kolos Mr. Trebus, v němž zazní i hlasové ornamenty Sary Underwood. Time Regained je typicky potemnělá noční ouvertura s náznakem neo klasiky. Eddie Stevens je i u nás známý klávesový hráč, experimentátor, skladatel a aranžér. Mezi jeho spoluprácemi naleznete nejenom živé hraní s kapelami Freakpower (projekt Normana Cooka aka Fatboy Slima), Moloko nebo Zero 7. Podílel se i na vzniku materiálu Róisín Murphy v začátcích její sólové dráhy a podepsal se na zvuku alba Some People Have Real Problems Sii. V současnosti je partnerem Jany Kirschner, s ní se prvně setkal v době vzniku desky Krajina Rovina.

Hidden behind Post Office’s distinctive name is the well-coordinated duo of Eddie Stevens and Daniel Darriba, who have now completed the on-off recording of their long anticipated debut album, The Marylebone Greenwave. The Marylebone Greenwave is imaginary (accordingly) and musically split into three passages. The introduction is dedicated to sounds that labour on the edge of acid jazz, where two classical musical approaches using contemporary techniques and sampling clash. Dawn at Refuge Des Oulettes De Gaube and Ascent of the Young thus surprise with dramatic twists and sophisticated rhythmic interludes. Tiny Overnight serves as a musical intermezzo before the vocal part in the middle, which is described in more detail below. The final section is dedicated to a calmer atmosphere and is a thick mix of emotions in ambient and IDM levels. The dominant feature is the fourteen minute colossus, Mr. Trebus, which includes voice ornaments by Sara Underwood. Time Regained is a typically dark night overture with a hint of neoclassicism. Eddie Stevens is well-known keyboard player here and an experimenter, composer and arranger. His collaborations include not only live performances with bands such as Freakpower (a project by Norman Cook aka Fatboy Slim), Maloko and Zero 7, but he has also contributed to material by Róisín Murphy in the early days of her solo career and he put his signature to the sound of the album Some People Have Real Problems by Sia. He is currently Jana Kirschner’s partner; they met for the first time when working on the Krajina Rovina album.

Releases: