DVA

DVA

Current shows

June 10 - Rožnov pod Radhoštěm (CZ), U:FEST 2023

Projekt DVA je aktivní od roku 2006, jejich velký debut vydali brněnští Indies Scope o dva roky později pod názvem Fonók (ten zabodoval i v hitparádě WMCE). Na něj neméně úspěšně postupně navázala dvojice alb Hu a Nipomo, poslední zmíněná již pod vlastní značkou Home Table. Ve své hudbě kombinují mnoho žánrů, v nichž se zrcadlí i kabaret, cirkusová čísla, beatbox, freakfolk, akustika a elektronika - dle samotné dvojice se jedná o variaci na pop bez dopředu vytýčených mantinelů, hranic s vlastním (smyšleným) jazykem. Důležitou položkou v jejich diskografii je již zmíněný soundtrack ke hře Botanicula. "DVA svůj mikrokosmos na Botanicule zdárně dostali do dalších rovin. Požitky umocnili na druhou svým hmatatelně znovu a znovu prožitým dětstvím, jejich hrátky s jednotlivými melodickými elementy a vokálními vsuvkami do sebe zapadají jako ten nejkrásnější kaleidoskop," zdůrazňuje Dan Hájek v závěru recenze na musicserver.cz, vše vyřčené platí i v případě jejich nového zvukového dobrodružství na Cherries On Air (Chuchel Soundtrack).

Project DVA have been active since 2006. Their big debut entitled Fonók (which also scored in the WMCE CHARTS) was released by Indies Scope in Brno two years later. It was successfully followed by the release of the two albums, the Hu and the Nipomo; the latter under its own Home Table label. They combine many genres in their music, including cabaret, circus numbers, beatbox, freak folk, acoustic and electronic music - according to the duo, it is a variation of pop without specific borders and boundaries with its own (fictional) language. An important item in their discography is the previously mentioned soundtrack for the “Botanicula” game. DVA have successfully managed to get their microcosms on Botanicula to the next level. The experience has been strengthened by them once again revisiting their childhood, their frolics with individual melodic elements while the vocal inserts work and click into each other like the most beautiful kaleidoscope,” emphasizes Dan Hájek at the end of his review on musicserver.cz; everything that was said also applies to their new musical adventure on Cherries On Air (Chuchel Soundtrack).

Releases: